Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Indien u gebruik maakt van de diensten en website van Wijleggenuit, dan gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

Wij zijn geen (financieel) adviseurs. Wij verstrekken geen adviezen. Alle informatie op onze website, artikelen, video’s, boeken  en tips etc. zijn educatief bedoeld. Alle informatie is gebaseerd op onze eigen mening en visie.  Klant en bezoeker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Aan teksten en/of berekeningen kan men geen rechten ontlenen. 

Als je lichamelijke en/of mentale klachten hebt, raadpleeg altijd eerst een (medisch) specialist of deskundige.  

Hoewel onze diensten met veel zorg zijn samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever noch de maker enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. Aan teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten ontlenen. Alle informatie in dit boek is gebaseerd op de persoonlijke mening, visie en inzichten van de auteur(s) en/of uitgever en mogen nooit als adviezen worden opgevat. De auteur(s) en uitgever zijn geen adviseurs, (medisch) specialisten of deskundigen en het opvolgen, gebruiken en/of toepassen van de in dit boek vermelde informatie is altijd voor eigen risico. Lezer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor eigen handelen. De in het boek vermelde informatie zijn educatief bedoeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een (medisch) deskundige en/of specialist. De eventueel in dit boek vermelde voorbeelden en berekeningen etc. dienen puur te illustratie en bieden nooit een garantie voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst Aan de teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten verlenen.  

Disclaimer.
Als je lichamelijke en/of mentale klachten hebt, raadpleeg altijd eerst
een (medisch) specialist of deskundige.
Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch
uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele
fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. Aan teksten en/of berekeningen
kan men nooit rechten ontlenen. Alle informatie in dit boek is gebaseerd
op de persoonlijke mening, visie en inzichten van de auteur(s) en/of
uitgever en mogen nooit als adviezen worden opgevat. De auteur(s) en
uitgever zijn geen adviseurs, (medisch) specialisten of deskundigen en
het opvolgen, gebruiken en/of toepassen van de in dit boek vermelde
informatie is altijd voor eigen risico. Lezer blijft altijd zelf
verantwoordelijk voor eigen handelen. De in het boek vermelde informatie
is educatief bedoeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een (medisch)
deskundige en/of specialist. De eventueel in dit boek vermelde
voorbeelden en berekeningen etc. dienen puur ter illustratie en bieden
nooit een garantie voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden
nooit een garantie voor de toekomst. Aan de teksten en/of berekeningen
kan men nooit rechten verlenen.
 

Disclaimer voor Gratis Lezingen en online webinars:

Deze gratis lezingen worden aangeboden op basis van vrijwillige deelname en kunnen op elk moment worden geannuleerd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel we ons best zullen doen om eventuele annuleringen aan te kondigen aan de deelnemers, kunnen we geen garantie geven voor de beschikbaarheid of het doorgaan van de lezingen.

Door deel te nemen aan deze gratis lezingen, gaat u akkoord met het feit dat er geen enkel recht aan verbonden kan worden, ook niet in het geval van annulering. De organisator behoudt zich het recht voor om de lezingen op elk moment te wijzigen, uit te stellen of te annuleren zonder enige verplichting tot compensatie of terugbetaling.

We streven ernaar om deelnemers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of annuleringen via de communicatiekanalen die beschikbaar zijn gesteld. Het is echter de verantwoordelijkheid van de deelnemer om regelmatig de aankondigingen en updates te controleren.

Door deel te nemen aan deze lezingen erkent u dat de organisator geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit wijzigingen, annuleringen of onbeschikbaarheid van de lezingen.

Dank u voor uw begrip en medewerking.