Ga naar de inhoud

Video-verdieping

Om jou nog verder te kunnen helpen, bieden wij onze diensten als een “3-trapsraket” aan waarbij jezelf kunt kiezen met welke oplossing jij verder denkt te komen. Naast dat wij boeken en e-books uitgeven, kun je bij ons ook terecht voor meer informatie en kennis over een bepaald onderwerp. Meestal zijn deze gekoppeld aan een bepaald thema of onderwerp in een boek of e-book.  Wij noemen deze dienst “Video-verdieping”.  Bij een Video-verdieping gaan wij dieper in op de in een boek of e-book beschreven onderwerp of thema. De Video-verdieping bestaat uit een reeks online video’s waarin wij in begrijpelijke taal bepaalde onderwerpen of thema’s uitleggen en verdiepen. Vandaar de naam Video-verdieping. Mocht je daarna nog meer over een onderwerp of thema willen weten of je hebt behoefte om hier met iemand over te sparren, dan kan dit meestal ook.

Hoe kan onze “3-trapsraket” oplossing eruit zien:

 1e trap: Boeken en e-books.

2e trap: Video-verdieping

3e trap: Even sparren met de geld- & lifefilosoof

Op dit moment zijn we onze eerste “Video-verdieping” aan het produceren over ons boek:
Geldfilosoof. Sparen & beleggen. Meer bereiken door anders te kijken! 

Tip: Koop eerst ons boek en bekijk dan of je behoefte hebt aan een video-verdieping of sparmoment. Weten wanneer onze video-verdieping klaar is? Schrijf je in op onze gratis “Nieuws-Alert”. 

Geen behoefte aan een video-verdieping? Misschien kan een boek geschreven door Geldfilosoof & Lifefilosoof Aart Hoven je verder helpen! 

[drawattention]