Shoppen met uw vrijkomende lijfrentepolis en verzekering , de belastingen en waar u rekening mee dient te houden. wlu20210609A

Heeft u in het verleden een lijfrenteverzekering en polis afgesloten en komt deze binnenkort vrij, dan dient u voortijdig de juiste stappen te ondernemen en te onderzoeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn. De instelling waar u de lijfrentepolis heeft afgesloten zal u waarschijnlijk een aanbieding doen, maar u bent niet verplicht om deze ook bij deze bank en/of verzekeraar onder te brengen. Een andere instelling kan namelijk beter passen bij uw wensen en behoeftes of heeft gewoon een betere aanbieding. Goed onderzoeken wat u wensen en behoeftes zijn is, erg belangrijk. Wat kunt u allemaal met de vrijkomende lijfrentepolis en wat zijn de (fiscale) voorwaarden?

Eerst even een stukje historie.

Veel mensen hebben in het verleden een lijfrenteverzekering of koopsompolis afgesloten. Meestal om een stukje extra pensioen op te bouwen of bijv. om iets eerder te kunnen stoppen met werken. Dit artikel gaat puur over  lijfrenteverzekering of koopsompolis en niet over kapitaalverzekeringen
(Beide verzekeringen zijn ook bekend als “levensverzekeringen”). Deze laatste zijn namelijk ook afgesloten in het verleden om een vermogen op te bouwen. Veel mensen weten vaak niet wat ze afgesloten hebben, maar het is wel belangrijk vooraf te weten wat voor type verzekering u destijds heeft afgesloten!

Wat is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en kapitaalverzekering?

Een lijfrenteverzekering of koopsompolis is een levensverzekering die aan het eind van de looptijd een bepaald kapitaal (pot met geld) heeft opgebouwd. Dit kapitaal kunt u meestal niet in 1 keer laten uitkeren (tenzij u genoegen neemt met een forse boete en/of belastingclaim). U moet namelijk met dit kapitaal een verzekering of bankspaarproduct aankopen die recht geeft op een periodieke uitkering. Dit kan betekenen dat u gedurende een bepaalde periode bijv. iedere maand, kwartaal of jaar een bedrag krijgt. Hiermee kunt u vaak uw pensioen mee aanvullen. Let op: over dit bedrag moet vaak ieder jaar belasting betaald worden!    

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die vaak aan het einde van de looptijd een bedrag in 1 keer uitbetaalt. Dat is dus het grote verschil met een lijfrenteverzekering. Kapitaalverzekeringen heb je in meerdere vormen.

 1. Een kapitaalverzekering Box 3. Deze polis is niet gekoppeld aan bijv. een huis/hypotheek. Belastingdienst ziet deze polis fiscaal gezien vaak als een box 3 vermogen.
 2. Je hebt ook een Kapitaalverzekering Eigen Woning ( KEW). Als deze polis tot uitkering komt, moet men deze vaak gebruiken voor het aflossen van een hypotheek. Belastingdienst ziet deze polis vaak niet als een box 3 vermogen.

Of er over de kapitaalverzekering belasting betaald moet worden hangt af van verschillende zaken. Dit behandelen wij niet in dit artikel. Bekijk uw polis goed om te zien wat u heeft afgesloten ( lijfrenteverzekering of kapitaalverzekering) of vraag het uw financieel adviseur.

Tip:

Voordat je dit artikel verder leest het volgende: als geldfilosoof schrijf ik ook boeken. Ik ben een boek aan het schrijven over bijv. beleggen. Wil jij weten wanneer ik deze ga uitgeven en 20% korting op E-books, cursussen en sparsessies ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie.

Lijfrentepolis of -verzekering en de belasting.

Als u zeker weet dat u een lijfrenteverzekering heeft die tot uitkering komt, dan moet u (laten) onderzoeken of u over de periodieke uitkeringen belasting moet betalen. U heeft met uw lijfrenteverzekering een pot met geld opgebouwd, maar deze mag u vaak niet in 1 keer laten uitkeren. Soms kan of mag dit wel, maar dan betaalt u vaak veel belasting en in sommige gevallen ook een boete (renteboete/revisierente) aan de fiscus. Netto houdt u dan niet veel geld meer over! In de meeste gevallen is dit financieel gezien dus niet verstandig.

Even wat fiscale regels m.b.t. de lijfrenteverzekering op een rij ( let op: deze kunnen door fiscale wetgeving wijzigen. Raadpleeg daarom altijd tijdig een specialist of expert om er achter te komen hoe het in uw situatie zit. Overleg dit ook met de adviseur waar u lijfrenteverzekering laat uitkeren).

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een lijfrenteverzekering?

 • U moet de uitkering van de lijfrenteverzekering meestal gebruiken om een periodieke lijfrente te kopen. Dat is bijvoorbeeld een uitkering per maand, kwartaal of per jaar.
 • U mag van de Belastingdienst de uitkering in sommige gevallen in één keer ontvangen. Pas daarmee op, want de kans is groot dat u dan veel belasting moet betalen en een boete in de vorm van revisierente!
 • Heeft u uw premie in het verleden afgetrokken van uw belastbare inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u meestal inkomstenbelasting over de uitkering. De hoogte van de te betalen belasting hangt vaak af van de totale inkomsten in dat betreffende uitkeringsjaar. De lijfrente uitkering komt als het ware bovenop uw bijv. AOW, pensioen en andere inkomsten. Ook is bepalend hoe hoog de belastingtarieven zijn in dat betreffende belastingjaar.

Regels afhankelijk van afsluitdatum

Niet alle lijfrenteverzekeringen zijn hetzelfde. Dat komt doordat de belastingregels voor lijfrenteverzekeringen tussentijds zijn aangepast. Voor oude lijfrenteverzekeringen gelden daarom andere regels dan voor nieuwere lijfrenteverzekeringen. De Belastingdienst gebruikt hiervoor de termen ‘oud en nieuw regime’.

Oud regime lijfrenteverzekering:

Heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten vóór 16 oktober 1990 en daarna de premie niet meer verhoogd? Of heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten met een koopsom vóór 1 januari 1992?

 • In deze gevallen valt uw lijfrenteverzekering onder het ‘oude regime’ van de Belastingdienst. U mag de uitkering dan in één keer laten uitbetalen en de uitkering schenken aan anderen.
 • Kiest u voor een periodieke lijfrente-uitkering, bijvoorbeeld een uitkering per maand? Dan bent u vrij om te bepalen wanneer de lijfrente-uitkering in gaat. Wel zijn er regels voor de einddatum van de lijfrente: er is een ‘minimale duur’. Deze hangt af van de leeftijd van de verzekerde op het moment dat de lijfrente- uitkering ingaat.
 • Kiest u ervoor om uw lijfrenteverzekering onder te brengen in een bankspaarproduct (later volgt uitleg verschil verzekering of bankspaarproduct), dan valt uw verzekering valt vanaf dat moment automatisch onder de regels van het nieuwe regime.

Combinatie oud en nieuw regime

Het kan zijn dat uw lijfrenteverzekering een combinatie is van het ‘oude en nieuwe regime’. Heeft u uw lijfrenteverzekering afgesloten vóór 16 oktober 1990? Heeft u de premie tussen 16 oktober 1990 en 1 januari 2001 niet verhoogd? Heeft u de verzekeraar/bank waar uw verzekering loopt, verzocht om uw verzekering vanaf 2001 aan te passen aan de regels van het nieuwe regime?

Op alle vragen ‘ja’ geantwoord? Dan is uw verzekering een combinatie van het ‘oude en nieuw regime’ van de Belastingdienst.

 • Het deel van uw verzekering dat u heeft opgebouwd met premies die u heeft betaald tot en met 31 december 2000 valt onder de regels van het oud regime.
 • Het deel van de verzekering dat u heeft opgebouwd met premies die u heeft betaald op of na 1 januari 2001 valt onder de regels van het nieuwe regime. Deze regels staan hieronder.

 

Nieuw regime

Heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten op of ná 16 oktober 1990? Of ná 16 oktober 1990 de premie van uw verzekering verhoogd? Of heeft u een lijfrenteverzekering met een koopsom afgesloten op of ná 1 januari 1992?

Dan valt uw lijfrenteverzekering onder het ‘nieuwe regime’ van de Belastingdienst.

 • Kiest u er voor om uw lijfrenteverzekering onder te brengen in een bankspaarproduct? Uw verzekering valt vanaf dat moment automatisch onder de regels van het nieuw regime. U mag dan minder met de uitkering doen. U mag deze bijvoorbeeld niet aan iemand anders schenken.
 • Laat u de uitkering in één keer uitbetalen? Dan moet u een renteboete (revisierente) aan de Belastingdienst betalen.

Bij ‘nieuw regime’-lijfrenteverzekeringen mag u niet zomaar bepalen wanneer de lijfrente-uitkeringen ingaan en eindigen. U kunt kiezen voor een lijfrente-uitkering op basis van een bankspaar- of verzekeringsoplossing( later in dit artikel leggen wij het verschil uit). Hieronder staat een overzicht met de belangrijkste uitkeringsmogelijkheden.

Levenslange oudedagslijfrente:

Deze lijfrente mag niet later ingaan dan vijf jaar na het jaar waarin de verzekeringnemer AOW gaat ontvangen. Deze lijfrente mag alleen stoppen als de verzekerde overlijdt (bij verzekeringsproduct). Bij bankspaarproduct: Deze lijfrente loopt 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan de AOW leeftijd.

Nabestaandenlijfrente 

Met deze lijfrente krijgt een begunstigde een uitkering, nadat de verzekerde van de lijfrenteverzekering is overleden. Deze lijfrente moet direct ingaan na het overlijden. De datum waarop de lijfrente mag stoppen, hangt af van de relatie die de begunstigde heeft tot de overledene.

Tijdelijke oudedagslijfrente       

De uitkering uit deze lijfrente moet minimaal vijf jaar duren. De uitkering mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de verzekeringnemer AOW gaat ontvangen. De uitkering mag niet later ingaan dan vijf jaar na dat jaar.

Overbruggingslijfrente 

Deze mag u alleen afsluiten als u de premies voor de lijfrente heeft afgetrokken vóór 1 januari 2006. Deze lijfrente mag op ieder moment ingaan. De uitkeringen moeten uiterlijk stoppen in het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Of op het moment dat u pensioenuitkeringen gaat ontvangen. Deze lijfrente mag niet als een bankspaarproduct worden afgesloten.

Weet u niet zeker wat uw fiscale positie is m.b.t. de lijfrentepolis en de uitkeringen? Raadpleeg altijd een specialist of neem contact op met de belastingdienst. Wijzigingen in fiscale wetgeving kunnen van invloed zijn op uw lijfrenteverzekering en uitkeringen.

Verschil lijfrente laten uitkeren via bankspaarproduct of verzekeringproduct.

Fiscaal gezien vallen zowel banksparen als een lijfrenteverzekering onder de noemer ‘lijfrente’. Toch zijn er belangrijke verschillen.

Belangrijkste verschillen tussen banksparen en lijfrente

Een lijfrentepolis laten uitkeren? Dit kan via banksparenproduct of via een lijfrenteverzekeringproduct. Bij de keuze tussen die twee oplossingen is het belangrijk om in ieder geval te letten op:

 • Hoe hoog zijn de maandelijkse kosten: inleg of premie én aanvullende kosten
 • Hoe hoog is de periodieke uitkering later
 • Hoe zeker is de hoogte van de uitkering
 • Wat zijn de gevolgen bij overlijden

Het is niet direct te zeggen of de maandelijkse kosten bij een bankspaarrekening hoger of lager liggen dan bij een lijfrenteverzekering. Ook over het bedrag dat bij pensionering maandelijks gaat worden uitgekeerd, is niet direct te zeggen of dit bij een lijfrenteverzekering hoger of lager is dan bij een bankspaarrekening. Hiervoor is het verstandig om verschillende offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken op de kosten en de uitkering. Met een onafhankelijk financieel adviseur kunt u ook alternatieven op een rij zetten.

Langlevenrisico

Heeft u gespaard om met uw lijfrenteverzekering uw pensioen aan te vullen? Dan is het goed om rekening te houden met het ‘langlevenrisico’.

 • Een lijfrenteverzekeringproduct keert vaak uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt.
 • Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald. Vaak is dit minimaal tot 20 jaar na uw pensioendatum. Leeft u langer dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het totale spaartegoed over een langere periode uit te spreiden, bijvoorbeeld over 30 jaar.
 

Gevolgen bij overlijden tijdens de uitkeringsperiode

 • Bij banksparen hebben uw nabestaanden recht op het bedrag dat op dat moment op de bankspaarrekening staat.
 • Een lijfrenteuitkering stopt op het moment dat u overlijdt.

Of het erg is dat uw nabestaanden wel of niet iets ontvangen, hangt af van uw situatie. Misschien heeft u geen directe nabestaanden. Of heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden. In deze gevallen is het niet erg als de nabestaanden niets meer ontvangen als u overlijdt. U kunt eventueel een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op de lijfrenteverzekeringproduct. Dit kost u wel extra premie.

Depositogarantiestelsel

 • Banksparen is een vorm van sparen. Daarom is bij een faillissement van de bank ( moet goedgekeurde Nederlandse bank zijn) uw spaarsaldo tot € 100.000 euro beschermd. De Nederlandsche Bank staat daarvoor garant.
 • Bij een lijfrenteverzekering bestaat deze garantie niet. Let op: informeer altijd wat op dit moment de voorwaarden en regels zijn m.b.t. deze bankgarantie. Deze kunnen wijzigen!
 

Een keuze maken

Wilt u een keuze maken tussen banksparen en een lijfrenteverzekering? Maak dan eerst een lijstje met punten die voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan maakt u een vergelijking.

Wilt u een vaste rente over uw lijfrentekapitaal of kans op meer rendement met beleggen?

Als u gaat shoppen met uw vrijgekomen lijfrente kunt u aanbiedingen krijgen waarbij de ene aanbieding en uitkering hoger lijken dan andere aanbiedingen. De hoogte van uw uitkering hangt van verschillende factoren af. Uw leeftijd. Hoelang wilt u een uitkering krijgen? Wat is uw opgebouwde lijfrentekapitaal? Marktrente op het moment van afsluiten? Is de uitkering zeker of is het een indicatie die afhangt van het rendement die u behaalt op uw lijfrentekapitaal?

Grofweg zijn er 2 mogelijkheden. 1. U krijgt over uw lijfrentekapitaal een vaste rente. Hierdoor weet u vooraf hoeveel u ontvangt gedurende de looptijd. 2. Uw lijfrentekapitaal wordt gebruikt om mee te beleggen. Met beleggen weet je vooraf nooit zeker wat het rendement is. Het kan meevallen, maar ook tegenvallen.     Voordat u uw keuze maakt of u wilt gaan beleggen met uw lijfrentekapitaal of dat u voor een vastrendement gaat, dient u zichzelf het volgende af te vragen:

 1. Hoeveel risico bent u bereid te nemen met de door u opgebouwde lijfrentekapitaal?
 2. Waarvoor en hoelang heeft u de lijfrente uitkering nodig?
 3. Is het een extraatje dat u eigenlijk niet echt nodig heeft bovenop uw AOW en pensioen of is het een aanvulling waar u niet buiten kunt omdat u anders niet goed in uw levensbehoefte kunt voorzien?

Als u gaat kiezen tussen een vaste en veilige lijfrente uitkering of tussen een onzekere lijfrente uitkering is het ook belangrijk goed na te gaan of u zenuwachtig wordt en zich zorgen gaat maken als u  gekozen heeft voor beleggen en het rendement valt erg tegen of sterker nog het vermogen is verdampt. Waarin wordt mijn lijfrentekapitaal belegd en sta ik achter deze keuze? Hoe betrouwbaar is een belegging en de partij die voor mij gaat beleggen?  Er zijn namelijk duizenden manieren om te beleggen, ieder met zijn eigen voor- en nadelen en risicoprofiel. Pas als u voor uw zelf deze vragen hebt kunnen beantwoorden, dan pas kunt u een keuze maken. Er is niets tegen een beetje extra risico en onzekerheid m.b.t. uw lijfrente uitkering, maar u moet wel vooraf bekijken of u tegen deze onzekerheid kunt en of u financiële tegenvallers kunt dragen! Als achteraf blijkt dat met bijv. beleggen de lijfrente uitkering tegenvalt of in het ergste geval dat er niets meer uit te keren is, dat u bereid bent dit risico te lopen en achteraf geen spijt krijgt van uw beslissing!    

Hoe shoppen met uw vrijkomende lijfrente?

Met bovenstaande informatie hebben wij u inzicht gegeven in de regels en mogelijkheden m.b.t. uw vrijvallende lijfrenteverzekering. Belangrijk is dat u met deze informatie op een rijtje gaat zetten wat uw wensen, behoeftes en mogelijkheden zijn. U dient een inventarisatie te maken van wat past bij uw leven binnen de mogelijkheden van uw lijfrenteverzekering. Als u dit in kaart heeft gebracht, gaat u op zoek naar de juiste partij (bank of verzekeraar) die de juiste oplossing en producten heeft die passen bij deze inventarisatie.

Er zijn een paar mogelijkheden om op zoek te gaan naar een passend product en oplossing:

 • Schakel een verzekeringstussenpersoon in. Een specialist die u verder kan helpen en die meestal goed op de hoogte is van de wetgeving en mogelijkheden. Kies wel iemand die ook voor meerdere partijen bemiddelt. Vermijd adviseurs die maar met 1 of enkele verzekeraars samenwerken. U dient er echter wel rekening mee te houden dat het inschakelen van een adviseur geld kost. Vraag vooraf wat de totale kosten zijn en vergelijk dit met het zelf regelen van uw lijfrenteuitkering.
 • U gaat zelf op onderzoek uit. U kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar de , voor u, beste aanbieder en oplossing. Dit vereist wel enige kennis en kost u iets meer tijd, maar het is zeker niet onmogelijk. Lang leve internet, want er is veel informatie te vinden. Zorg wel dat u altijd de juiste en correcte informatie krijgt. Raadpleeg bijv. websites als: belastingdienst.nl, nibud.nl en vergeet zeker niet eens te kijken op: wijzeringeldzaken.nl. Er zijn ook commerciële platforms die u verder kunnen helpen en die inzicht kunnen geven m.b.t. verschillende aanbieders. Onderzoek wel of deze platforms niet teveel afhankelijk zijn en samenwerken met 1 of maar een beperkt aantal aanbieders. Vraag ook altijd naar de totale bemiddelingskosten. Een paar voorbeelden zijn: moneywise.nl, 123lijfrente.nl, pensioenkoers.nl (maar er zijn er veel meer, Google eens en ga op zoek naar een betrouwbare partner).

Als u zelf een lijfrenteverzekeringsproduct aanschaft en gaat afsluiten, kan het zijn dat u vooraf een paar vragen dient te beantwoorden over uw kennis op financieel gebied. Dit is vaak wettelijk verplicht, omdat u moet kunnen aantonen op de hoogte te zijn van wat financiële spelregels. Als u in zee gaat met een aanbieder van producten, vraag altijd naar alle kosten. Eenmalige en afsluitkosten, maar ook kosten gedurende de looptijd van het product.   

Geldfilosoof Aart Hoeven heeft met dit artikel proberen uit te leggen wat er allemaal komt kijken m.b.t. uw vrijvallende lijfrentepolis. Met zijn eigen visie, mening en inzichten probeert de Aart Hoeven als geldfilosoof uw kennis en zelfredzaamheid te vergroten. Bij twijfel raadpleeg altijd een deskundige. Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid aan op te sparren met de geldfilosoof Aart Hoeven over dit artikel. Kijk maar eens op: https://www.wijleggenuit.nl/stel-vrijblijvend-vragen/

 

Heb jij iets kunnen leren van dit gratis artikel of heb je nog vragen? 

We hebben dan nog 4 handige tips die je verder kunnen helpen: 

Tip 1: Heb jij vragen over je geldzaken? Stel hier vrijblijvend en zonder aankoopverplichting  je vraag.

Tip 2: Wil jij 20% korting op sparren, e-books of cursussen ontvangen en op de hoogte blijven over geldzaken? 

Tip 3: Hebben de gratis artikelen je geholpen? Dan mag je Aart trakteren op een kopje thee! Super bedankt als je dit doet! 

Tip 4: Weten wanneer we nieuwe artikelen, video’s en downloads publiceren en 20% korting op sparren, e-books en cursussen? 

Dit artikel is gemaakt door: Geldfilosoof Aart Hoeven. 

Op ons platform kunt u informatieve video’s, artikelen, cursussen en hulpmiddelen vinden op allerlei gebieden. Regelmatig publiceren wij nieuwe video’s over bijvoorbeeld: bijles, remedial teaching, belastingen, administratie, geldzaken, senioren, leren budgetteren en nog veel meer interessante onderwerpen voor jong en oud. Samen met onze specialisten weten wij kennis en informatie in duidelijke taal over te brengen, want alleen met de juiste kennis komt u verder! Bedankt voor het vertrouwen in ons en wij zien u graag terug op Wijleggenuit.nl

De artikelen, video’s en informatie op wijleggenuit zijn gebaseerd op onze eigen persoonlijke mening en visie. Wij verkopen geen of bemiddelen zelf niet in producten en diensten. Zo houden wij onze mening  en visie onafhankelijk!  Aan teksten en/of berekeningen kan men geen rechten ontlenen. Wij verstrekken geen adviezen. Alle informatie op onze website, artikelen, video’s  en tips etc. zijn educatief bedoeld. Klant en bezoeker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.