Belasting middeling? Wat is dit en hoe gaat dit? WLU20210129A

A businessman separates part of the money from the total. Payment of taxes and deductions. Corruption Kickback on orders, bribery. Financial management and distribution of funds. Saving and investing.

Wat is middeling?

Heb je in een bepaald belastingjaar ineens een veel hoger inkomen (Box 1) dan de jaren daarvoor of erna, dan betaal je in dat ene jaar veel meer belasting. Je kunt dat hoge inkomen verdelen over 3 jaren. Dan hoef je waarschijnlijk minder belasting te betalen. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om dan belasting terug te vragen. Dat klinkt ingewikkeld, maar gelukkig zijn er op het web rekentools te vinden om te berekenen of middeling zinvol is.

Wanneer krijg je misschien geld terug na middeling?

Je inkomen in een belastingjaar is (veel) hoger of lager dan in andere jaren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevallen:  

 • Je begon, na je school of studie, met werken.
 • Je kreeg een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’).
 • Je begon of stopte de afgelopen jaren met werken.
 • Je werkt als freelancer, zpp’er of ondernemer en hebt sterk wisselende inkomens.
 • Je nam onbetaald verlof op (bijvoorbeeld een sabbatical of vanwege mantelzorg).
 • Je ging meer of minder werken.
 • Je ging met pensioen.

Middeling kan tot 3 jaar na de definitieve aanslag inkomstenbelasting

Je kunt om middeling vragen vanaf 6 weken na de datum die op je definitieve aanslag staat. Vanaf dan heb je 3 jaar de tijd om middeling van je inkomen aan te vragen. Je herkent een definitieve aanslag aan het woord ‘Aanslag’ rechtsboven. Soms krijg je eerst een voorlopige aanslag. Dan staat daar ‘Voorlopige aanslag’. Voor middeling moet je dan nog wachten op de definitieve aanslag.

Tip:

Voordat je dit artikel verder leest het volgende: als geldfilosoof schrijf ik ook boeken. Ik ben een boek aan het schrijven over bijv. beleggen. Wil jij weten wanneer ik deze ga uitgeven en 20% korting op E-books, cursussen en sparsessies ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op middeling als je aan deze regels voldoet:

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden ( bron www.belastingdienst.nl):

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’). Bijv. 2015/2016/2017 of bijv. 2016/2017/2018
 • U hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijgt u een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat u uw verzoek hebt gedaan? Dan mag u hier misschien langer over doen.
  Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaan wij er voor onze berekening vanuit dat uw inkomen uit werk en woning € 0 is.


Let op!

 • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug (drempel) ( volgens regels 2021).
 • Hebt u in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet u een correctie uitvoeren, voordat u uw teruggaaf berekent.

Stappenplan middeling:

1: verzamel uw belastingaanslagen over de afgelopen belastingjaren waarvan u vermoedt dat middelen financieel zinvol kan zijn. Middelen kan alleen over een periode van drie aaneengesloten jaren. U zult echter eerst moeten bepalen welke periode van drie jaren de hoogste middelingsteruggaaf oplevert.

2: bepaal voor welke belastingjaren u nog middeling aan kunt vragen. U moet middelen binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren onherroepelijk is geworden. Een aanslag wordt vanzelf onherroepelijk als u binnen de bezwaartermijn van 6 weken geen bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslag.

3: maak een berekening op bijv. www.berekenhet.nl . Middeling vindt alleen toepassing op het Box 1 inkomen uit werk en woning. Het inkomen/vermogen in box 2 en 3 blijft dus buiten beschouwing. Verstandig is om over meerdere periodes berekeningen te maken. Het is namelijk op het eerste gezicht vaak niet mogelijk te zeggen welk belastingperiodes het meeste belastingvoordelen opleveren. Volg goed de invul instructies van Berekenhet.
LET OP: Het inkomen van de fiscaal partner dient u niet mee te nemen in de middelingsberekening. Het is niet mogelijk om niet gebruikte heffingskortingen via uw middelingverzoek alsnog te benutten.

4: kies het tijdvak met de hoogste middelingsteruggaaf. Een belastingjaar welke al is gebruikt voor middeling mag niet nogmaals voor middeling gebruikt worden. Een belastingjaar mag dus maar 1 keer gebruikt worden in een middelingsverzoek!

5: bepaal of u nog moet wachten met uw middelingsverzoek. Een belastingjaar (zie punt 2) moet namelijk onherroepelijk zijn. Dus als een belastingjaar nog niet definitief is en onherroepelijk en het financieel wel voordelig is om deze mee te nemen in uw middelingsverzoek, kan het verstandig zijn te wachten tot dat betreffende belastingjaar wel gebruikt mag worden.

6: dien uw middelingsverzoek in. Gebruik het formulier op www.belastingdienst.nl
of download hier een voorbeeldbrief van Wijleggenuit. Download voorbeeld brief in PDF.

LET OP:Middeling wijzigt de belastingaanslag niet, uw verzamelinkomen wordt niet gewijzigd, dus heeft middeling geen invloed op uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Check altijd de huidige belastingregels en voorwaarden m.b.t. middeling van uw inkomsten.

Onze informatie is gebaseerd op de belastingwetgeving van 2021. Deze kan natuurlijk in de toekomst veranderen. Bekijk daarom altijd op de website van de belastingdienst welke regels, voorwaarden en wetgeving voor u op dit moment van toepassing zijn. 
( www.belastingdienst.nl of regels middeling.)

Heb jij iets kunnen leren van dit gratis artikel of heb je nog vragen? 

We hebben dan nog 4 handige tips die je verder kunnen helpen: 

Tip 1: Heb jij vragen over je geldzaken? Stel hier vrijblijvend en zonder aankoopverplichting  je vraag.

Tip 2: Wil jij 20% korting op sparren, e-books of cursussen ontvangen en op de hoogte blijven over geldzaken? 

Tip 3: Hebben de gratis artikelen je geholpen? Dan mag je Aart trakteren op een kopje thee! Super bedankt als je dit doet! 

Tip 4: Weten wanneer we nieuwe artikelen, video’s en downloads publiceren en 20% korting op sparren, e-books en cursussen? 

Dit artikel is gemaakt door: Geldfilosoof Aart Hoeven. 

Op ons platform kunt u informatieve video’s, artikelen, cursussen en hulpmiddelen vinden op allerlei gebieden. Regelmatig publiceren wij nieuwe video’s over bijvoorbeeld: bijles, remedial teaching, belastingen, administratie, geldzaken, senioren, leren budgetteren en nog veel meer interessante onderwerpen voor jong en oud. Samen met onze specialisten weten wij kennis en informatie in duidelijke taal over te brengen, want alleen met de juiste kennis komt u verder! Bedankt voor het vertrouwen in ons en wij zien u graag terug op Wijleggenuit.nl

De artikelen, video’s en informatie op wijleggenuit zijn gebaseerd op onze eigen persoonlijke mening en visie. Wij verkopen geen of bemiddelen zelf niet in producten en diensten. Zo houden wij onze mening  en visie onafhankelijk!  Aan teksten en/of berekeningen kan men geen rechten ontlenen. Wij verstrekken geen adviezen. Alle informatie op onze website, artikelen, video’s  en tips etc. zijn educatief bedoeld. Klant en bezoeker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.