Meteen naar de inhoud

Waarom ga of wil jij sparen, beleggen of investeren?

Waarom ga of wil jij sparen, beleggen of investeren? 

De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is: waarom wil ik gaan sparen, beleggen of investeren? Kortom, wat voor (eind)doel wil ik bereiken en welke middelen heb ik daarvoor nodig en passen het beste bij mijn financiële leven en risicoprofiel? Veel mensen vinden de waarom-vraag moeilijk te beantwoorden. Velen van ons zijn niet gewend om, net als een klein kind, vaker de waarom-vraag te stellen. Is het antwoord op de waarom-vraag bijv. omdat mijn buurman of collega het doet? Omdat ik snel geld wil verdienen en rijk wil worden? Omdat die aardige adviseur of financiële goeroe mij overtuigde te gaan beleggen? Omdat ik het hoorde op TV of social media? Je zult je moeten afvragen of dit wel echt goede redenen zijn om te gaan sparen, beleggen of investeren. Denk goed en eerlijk na over de waarom-vraag. Pas als je weet waarom je iets doet of wilt, dan kun je namelijk een goed en doordacht financieel plan maken. Met een financieel plan kun je namelijk een voor jou geschikt einddoel bepalen. Dan ben je ook geen “stuurloos” schip meer, maar bepaal je vooraf welke eind haven jij wilt bereiken.   

Heb jij een einddoel met sparen, beleggen of investeren?

Je zult nog verbaasd staan hoeveel mensen niet weten wat hun (financiële)einddoel is. Ze starten bijv. met beleggen zonder echt te weten wat ze willen bereiken en op wat voor termijn ze het geld echt nodig hebben. Natuurlijk zullen sommigen zeggen dat hun doel het maken van enorme winsten is, maar wat wil je dan uiteindelijk met deze eventuele winsten en opgebouwde vermogen gaan doen? Ik kan me de volgende ervaring in de jaren negentig nog goed herinneren. Ik was werkzaam bij een groot telecombedrijf. In die tijd was beleggen hot en vele collega’s hadden het er veel over. In die tijd was ik ook al geïnteresseerd in geldzaken en beleggen en ging mij steeds verder verdiepen in de financiële wereld. Ik had een paar keer gesproken met een collega over beleggen en de kansen en risico’s die eraan vastzaten. Ik merkte dat deze collega qua kennis niet veel wist over beleggen en investeren in aandelen en de echte risico’s die hieraan kunnen kleven. Wel merkte ik, dat hij zich regelmatig gek liet maken door de alsmaar stijgende koersen en mediaberichten hierover. Op een dag kwam hij trots bij mij. Hij had de stap durven nemen en had voor een flink bedrag zijn spaargeld omgezet in aandelen van een grote Nederlandse vliegtuigmaatschappij. Nu kon het grote geld verdienen voor hem beginnen. Enkele weken later kwam ik hem weer tegen. Hij was niet echt vrolijk. De aandelenkoers van deze vliegtuigmaatschappij was in enkele dagen flink gezakt en hij had alle aandelen snel verkocht, want hij was bang al zijn spaargeld te verliezen. Ik vroeg hem waarom hij zijn aandelen niet had gehouden, want de kans was aanwezig dat ze binnen enkele jaren weer zouden kunnen stijgen. Hij vertelde mij dat hij ze wel moest verkopen, want hij had net een huis gekocht en allerlei financiële verplichtingen aangegaan waardoor hij een beroep moest doen op zijn spaargeld. Deze collega had zijn welbekende lesje wel geleerd en zweerde nooit meer te gaan beleggen! Achteraf vertelde hij mij, dat hij al wist dat hij een huis ging kopen en daarom snel wat geld wilde verdienen op de beurs. Als geldfilosoof ben ik absoluut niet tegen beleggen, maar zonder goed plan vooraf zijn de risico’s een stuk groter en kunnen mensen in financiële problemen raken. Sta eens vaker stil bij wat je echt wilt bereiken met je vermogen en in je persoonlijke leven. Het doel is in combinatie met je financieel plan (zie volgend onderdeel) de basis voor de keuze om te gaan sparen, beleggen of investeren. Pas als je weet wat je doel is, kun je de juiste beslissing nemen en inschatten hoeveel risico’s je kan en wilt nemen. 

Wat zijn jouw persoonlijke (financiële) doelen m.b.t. sparen, beleggen en investeren?

Voordat je gaat bepalen of het verstandig is te gaan sparen, beleggen of investeren, onderzoek eerst wat jouw persoonlijke (financiële) doelen zijn en in welke tijd jij die doelen wilt gaan bereiken. Zet eerst eens goed op papier wat jij wilt bereiken.  

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:  

Waarom wil je vermogen opbouwen?

 • Kopen van een (ander) huis. 
 • Eerder stoppen met werken. 
 • Parttime werken. 
 • Aanvulling op je pensioen en AOW.
 • Een eigen bedrijf starten. 
 • Studie voor de kinderen.
 • Mooie reis. 
 • Nieuwe auto. 
 • Een gedroomde boot.  
 • Bescherming tegen inflatie. 
 • Vul zelf maar in:………………………..
 

Er zullen vast nog wel andere persoonlijke doelen zijn waaraan jij wilt werken of die jij wilt bereiken. Bekijk ook goed hoeveel tijd er nodig is om deze doelen te bereiken en of het überhaupt haalbaar is met je huidige en toekomstige financiële middelen. Je kunt namelijk wel iets heel graag willen, maar wees wel realistisch en bedenk van tevoren goed of dit wel echt haalbaar is en of de risico’s voor jou persoonlijk aanvaardbaar zijn!      

Wat als je de financiële doelen niet hebt gehaald?

Dan komt er nog een belangrijke vraag: stel, je hebt je (financiële) doel niet gehaald, wat zijn dan de gevolgen voor je toekomstig (financiële) leven? Hoeveel impact heeft het niet halen van de eerder gestelde doelen? De reden om deze vraag te stellen is het volgende: als het namelijk niet veel uitmaakt dat een doel niet behaald wordt, dan is je risicoprofiel anders dan als het noodzakelijk is een doel wel te bereiken. Stel dat je doel is: vermogen voor een pensioenaanvulling op je AOW. Als deze beoogde pensioenaanvulling naast je AOW je enige inkomstenbron is als je met pensioen gaat en je hebt deze echt nodig voor levensonderhoud, dan dien je met je risicoprofiel hier rekening mee te houden. Als je bijv. nog 10 jaar hebt om dit pensioenvermogen op te bouwen, dan kan het verstandig zijn om niet al te veel risico te lopen met je op te bouwen pensioenvermogen. Je dient je dan af te vragen of een risicovollere belegging of investering op dat moment wel de juiste keuze zou zijn en of deze wel passen in jouw persoonlijk risicoprofiel. Je kunt namelijk niet al te veel risico lopen met je pensioenvermogen en opbouw. Dit plaatje wordt natuurlijk anders als je naast dit op te bouwen pensioenvermogen wel andere uitkeringen en/of inkomstenbronnen hebt na pensionering. De afhankelijkheid voor levensonderhoud is dan namelijk veel kleiner en je kunt dus iets meer financiële risico’s lopen. Het plaatje wordt ook anders als de opbouwperiode geen 10 jaar, maar 20 jaar is. Je hebt dan meer tijd om je doel te bereiken en om tijdig bij te sturen of de noodzakelijke maatregelen te nemen.   

Als geldfilosoof ga ik je geen kant-en-klare oplossingen geven, maar wil met dit verhaal je wel aan het denken zetten over wat voor persoonlijke doelen jij in je (financiële)leven wilt behalen en wat de consequenties kunnen zijn als deze doelen niet bereikt worden. Onthoud ook goed dat je doelen persoonlijk bij jouw leven dienen te passen. Ieder mens heeft eigen doelen. Sommige mensen hebben andere doelen dan jij of hebben deze niet goed onderzocht en doen maar wat. Ze kunnen dan wel allerlei goed bedoelde adviezen aan jou geven, maar zij weten waarschijnlijk niet wat jouw doelen in het leven zijn en welk risicoprofiel het beste hierbij past. Dus ook nu weer de door mij ontwikkelde OJHA-methode gebruiken(meer hierover kun je in mijn boek lezen): eerste goed observeren wat de persoonlijke doelen, wensen, kansen en mogelijkheden voor jou zijn, dan pas juist handelen en actie ondernemen en als je dit traject goed hebt doorlopen het accepteren van de uitkomst! 

Wil jij meer weten over sparen , beleggen en investeren? Geldfilosoof Aart Hoeven heeft  een nieuw revolutionair boek over sparen en beleggen geschreven. Onder de titel ‘Geldfilosoof. Sparen & beleggen. Meer bereiken door anders te kijken!’ helpt de geldfilosoof AartHoeven de lezer op weg in de snel veranderende, chaotische en vaak verleidelijke (financiële) wereld, met als doel diens (financiële) zelfredzaamheid te vergroten.

Meer weten?

Meer informatie? Klik hier!

Copyright:  

Aart Hoeven (auteur)  

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronische of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur.   

 

Disclaimer:  

 

Hoewel dit artikel met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit artikel. Aan teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten ontlenen. Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op de persoonlijke mening, visie en inzichten van de auteur(s) en/of uitgever en mogen nooit als adviezen worden opgevat. De auteur(s) en uitgever zijn geen adviseurs en het opvolgen, gebruiken en/of toepassen van de in dit artikel vermelde informatie is altijd voor eigen risico. Lezer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor eigen handelen. De in het artikel vermelde informatie zijn educatief bedoeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een deskundige. De in dit artikel vermelde voorbeelden en berekeningen etc. dienen puur te illustratie en bieden nooit een garantie voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst.   

Stuur vrijblijvend je vraag via Whatsapp!
Verstuur je vraag via WhatsApp