Meteen naar de inhoud

Wat in je macht ligt en wat niet. Stoïcijnse filosoof Epictetus

Wat in je macht ligt en wat niet. Een wijze les van de oude stoïcijnse filosoof Epictetus. Wat kan deze les voor jou stoïcijnse mindset betekenen? Lifefilosoof Aart Hoeven ( fan van de stoïcijnse filosofie) legt uit. 

Meer informatie? Klik hier!

Copyright:  

Aart Hoeven (auteur)  

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronische of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur.   

 

Disclaimer:  

 

Hoewel dit artikel met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit artikel. Aan teksten en/of berekeningen kan men nooit rechten ontlenen. Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op de persoonlijke mening, visie en inzichten van de auteur(s) en/of uitgever en mogen nooit als adviezen worden opgevat. De auteur(s) en uitgever zijn geen adviseurs en het opvolgen, gebruiken en/of toepassen van de in dit artikel vermelde informatie is altijd voor eigen risico. Lezer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor eigen handelen. De in het artikel vermelde informatie zijn educatief bedoeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een deskundige. De in dit artikel vermelde voorbeelden en berekeningen etc. dienen puur te illustratie en bieden nooit een garantie voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst.   

Stuur vrijblijvend je vraag via Whatsapp!
Verstuur je vraag via WhatsApp